אבא משחק עם הילד בזמן טיפול בחדר מלח

אבא משחק עם הילד בזמן טיפול בחדר מלח.